Garanti

Virksomheder der er medlem af Arbejdsgiverne er omfattet af Hådnværker-garanti, når de arbejder for private forbrugere. Håndværker-garantien sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.

Håndværker-garanti dækker op til kr. 100.000,- inkl. moms og dækker selvom virksomheden, der skulle have udført arbejdet er ophørt. Får kunden medhold i sin sag hos Håndværkets Ankenævn, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen

Læs mere